Waarheden

10 waarheden over payrolling

We noemen de tien grootste waarheden:

  1. Payrollmedewerkers weten wel dat zij via een payrollbedrijf bij de opdrachtgever werken, en horen dat vooraf;
  2. Payrolling is geen juridische constructie om onder werkgeversverplichtingen uit te komen;
  3. Payrollmedewerkers krijgen hetzelfde salaris als vaste medewerkers bij hetzelfde bedrijf;
  4. Payroll wordt niet gebruikt om het ontslagrecht te ontduiken;
  5. Payrollmedewerkers bouwen wel pensioen op;
  6. Payrollmedewerkers hebben wel recht op loondoorbetaling bij ziekte;
  7. Payrollmedewerkers hebben wel recht op scholing of cursussen;
  8. Payrollmedewerkers komen ook in aanmerking voor een contract voor onbepaalde tijd;
  9. Loonkosten van payrollmedewerkers zijn gelijk aan de loonkosten van vaste medewerkers;
  10. Payrollmedewerkers zijn gelijkwaardige medewerkers in de organisatie.

Het team van Moofpeople Payroll Solutions behandelt payrollmedewerkers zoals zij zelf behandeld wil worden. Niet voor niets scoren wij zeer hoog op medewerkerstevredenheid.