Over Moofpeople

Moofpeople, opmerkelijk waardenvol

Moofpeople is specialist in payrolling en biedt daarnaast een uitgebreid pakket aanvullende diensten. Onze consultants zijn thuis is tal van branches en verdiepen zich doorlopend in de problematiek van nieuwe branches. Moofpeople werkt door heel Nederland.

Dit geeft antwoorden op de vragen wat Moofpeople doet en waar zij actief is. Minstens zo belangrijk is de vraag waarom wij ons richten op payrolling en geloven dat deze vorm van juridisch werkgeverschap een belangrijke functie vervult. Het antwoord daarop: met ons werk willen wij de economische positie van bedrijven én hun medewerkers versterken. Bedrijven kunnen zich volledig richten op hun kernactiviteiten, zonder gehinderd te worden door allerlei (juridische) personeelszaken. Voor hun medewerkers is het prettig dat alles rondom hun werk, inkomen en arbeidsvoorwaarden professioneel geregeld is.

Moofpeople biedt toegevoegde waarde aan bedrijven en medewerkers. Dit doen wij vanuit vier kernwaarden die het DNA van Moofpeople vormen.

Overtreffend
Moofpeople zet net die extra stap en wil gestelde doelen niet alleen behalen maar nog liever overtreffen. Bijvoorbeeld door op verrassende momenten actie te ondernemen waar anderen passief blijven.

Fideel
Moofpeople is trouw en hartelijk tegelijk. Trouwhartig heette dit vroeger, fideel dus. Deze trouw en eerlijkheid uiten zich ook in het houden aan wettelijke kaders en respect hebben voor gezag.